KREDYT MIESZKANIOWY HIPOTECZNY

 

Marzysz o własnym mieszkaniu? A może o remoncie swojego domu?  Chcesz mieć swoje własne M? Zapraszamy do naszych placówek. Nasi Doradcy zaproponują ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb!

 

Kredyt może być udzielony na:

1)      zakup działki budowlanej;

2)      zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

3)      nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

4)      nabycie prawa własności do domu jednorodzinnego wybudowanego przez spółdzielnię mieszkaniową;

5)      przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu;

6)      wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

7)   spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na w/w cele;

8)      inwestycje mieszkaniowe realizowane przez kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

a)      budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,

b)     generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,

c)      zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

9)       inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub developera):

a)      budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b)     generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;

10)   zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

11)   refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na cele określone w pkt 1 do 10 pod warunkiem, że wcześniej nie zostały zrealizowane z wykorzystaniem kredytu lub pożyczki oraz, że zostały one poniesione nie wcześniej niż 18 miesięcy przed podjęciem przez Bank decyzji o udzieleniu kredytu:

 

Okres kredytowania wynosi od 3 do 25 lat, z zastrzeżeniem, że suma wieku kredytobiorcy i okresu kredytowania nie może przekroczyć 70 lat.

 

Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 zł. Maksymalna kwota nie może przekroczyć 80% wartości rynkowej nieruchomości. Wymagany jest wkład własny Kredytobiorcy w wysokości 20%.

 

O jeden kredyt może ubiegać się maksymalnie 4 wnioskodawców. Przynajmniej jeden z Wnioskodawców musi posiadać lub nabywać tytuł prawny do nieruchomości będącej celem kredytowania.

 

Oprocentowanie kredytu ustala się sumując stopę redyskonta weksli NBP z marżą Banku, która wynosi od 2 do 5 pkt procentowych, w zależności od spełnienia warunków określonych w Tabeli oprocentowania kredytów.

 

Obligatoryjnymi formami zabezpieczenia kredytu są:

1)      oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

2)      pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, jeśli Kredytobiorca posiada rachunek bankowy w Banku,

3)      hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości mieszkalnej, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu;

4)      cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia.

 

Wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu Wnioskodawca składa dokumenty potwierdzające tożsamość oraz dokumenty:

 

Marzysz o własnym mieszkaniu? A może o remoncie swojego domu?  Chcesz mieć swoje własne M? Zapraszamy do naszych placówek. Nasi Doradcy zaproponują ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb!

Współpracujemy z :

bps1


con1

 

© Bank Spółdzielczy w Żaganiu

Bank Spółdzielczy w Żaganiu
68-100 Żagań, ul. X-lecia 6/1
tel. 68 368 12 99, fax 68 377 22 06
www.bszagan.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze
KRS: 0000120130, NIP: 924-000-41-66

 

bfg1

Monday the 26th.